Contact:
info@coachinggouda.nl Tel: 06-1583 7768

 

 

Stress en Burnout

Met stress krijgt iedereen elke dag te maken.  Hoe we met stress omgaan is bepalend voor de last die we ervan hebben. Door stress kunnen we vaak goed presteren. Maar teveel stress in een korte tijd of een lange stressvolle periode kan stressklachten veroorzaken. Zoals fysieke klachten, emotionele klachten of psychische klachten.  Als stress te lang aanhoudt raakt het lichaam uitgeput en kan er een burnout ontstaan.

Stress hoort bij het leven. Dat maakt het belangrijk om er op een gezonde manier mee om te gaan. Het begint bij het herkennen van je eigen stress signalen. Dit is per persoon verschillend omdat iedereen en eigen manier heeft van reageren op stress.  

Begeleiding bij stress en burnout

Cursus Stresshantering

Doel: herkennen van stress symptomen bij jezelf en de stress beantwoorden in plaats van erop reageren. 

Onderwerpen:

 • leren ontspannen
 • link stress en lichamelijke symptomen
 • stress en vooronderstellingen
 • stress en omgeving
 • stress en keuzes maken
 • multitasken
 • gezond omgaan met stress nu en in de toekomst

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Workshop Stress en Burnout, herkennen en aanpakken

Doelgroep: leidinggevende en P&O medewerkers

Doel:herkennen van stress en burnout klachten bij jezelf en anderen. Tips om stressveroorzakende situaties aan te pakken.

Duur: 1 dagdeel

Onderwerpen:

 • inzicht in de wijze waarop stress kan ontstaan
 • invloed van de omgeving
 • invloed van de persoonlijkheid
 • balans werk-prive
 • tips voor verandering

Individuele coaching

Dit is een traject op maat. Voorafgaand aan het coachtraject wordt het doel bepaald en wordt er een afspraak gemaakt over het aantal coachsessies. 

Teamcoaching

Het kan wenselijk zijn om teamcoaching in te zetten als er relatief veel uitval is binnen een team of als een team niet optimaal functioneert. Over de inhoud en duur worden vooraf afspraken gemaakt met de opdrachtgever.